Primeira reunión transnacional / First transnational meeting in Galway

O día 24 de Outubro levouse a cabo a primeira reunión entre os centros de CPI Mosteiro Meis (Pontevedra – España) e Colaiste Iognaid (Galway – Ireland). Nela os directores de ámbolos dous centros intercambiaron algúns agasallos relacionados coa cultura vernácula e o país de orixe.

Acordouse o calendario dos intercambios do alumnado e as actividades que se levarán a cabo ao longo do presente curso.

O ambiente foi cordial e de bo entendemento, preparados para comezar e con entusiasmo por ámbalas dúas partes.


On October 24th, the first meeting was held between the CPI Mosteiro Meis (Pontevedra – Spain) and Colaiste Iognaid (Galway – Ireland). In it the coordinators of both centers exchanged some gifts related to the vernacular culture and the country of origin.

The calendar of student exchanges and the activities that will be carried out throughout the course will be agreed upon.

The atmosphere was cordial and well understood, prepared to begin with enthusiasm for both parties.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s