Primeiro contacto / 1st contact

Por fin xa se coñecen…..Os nosos estudiantes participantes do proxecto Erasmus tiveron ocasión de coñecerse a través dunha conversa a través dunha telechamada. Presentáronse un por un facendo gala do seu “dominio” de inglés. A súa vez, os nosos partners en Galway tamén fixeron un esforzo utilizando o español para presentarse. Nas fotos podedes observar o entusiasmo xerado por esta primeira toma de contacto entre eles, e xa coa mente pensando na vindeira videochamada…./

At last, they are already known … Our students participating in the Erasmus project have had the chance to get acquainted with a conversation through a video-call. They presented one by one showing their English “domain”. In turn, our partners in Galway also made an effort using the Spanish to present themselves. In the photos you can observe the enthusiasm generated by this first contact between them, and already with the mind thinking of the next video-call…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s